VILLKOR

Bokningsvillkor för boende.

Dessa allmänna villkor gäller mellan Korsgårds Lantbruk och den gäst som träffar avtal med Korsgårds Lantbruk. 


Bokning och betalning för boende

Anmälningsavgift på 25% av hyresbeloppet ska betalas inom 24 timmar efter godkänd bokningsförfrågan.

Hela hyresbeloppet ska vara tillhanda 7 dagar innan tillträdesdagen. 

Vid bokning kortare än 7 dagar till tillträdesdagen ska 100% av hyresbeloppet betalas inom 12 timmar. 

Bokningen är bindande först efter att anmälningsavgift eller hela hyresbeloppet är Korsgårds Lantbruk tillhanda. 

I samband med bokning ska en kopia på gästens ID-handling skickas till lyckhems@outlook.com för ålderskontroll samt vid ev. försäkringsärende. 

Betalning sker via banköverföring eller Swish.

Utebliven betalning betraktas som avbokning. 

Städning och avresa

Gästen ansvarar för städning av huset. I vissa fall finns möjlighet att komplettera bokningen med avresestäd.

Vid dåligt utförd slutstädning kommer gästen att debiteras kostnaden av att ta in en städfirma. 

Se de städinstruktioner som finns i huset. 

Sängkläder

I huset finns sängkläder och handdukar för de antal gäster som är angivna i bokningen. Max 8 vuxna + 2 barn. 

Skyldigheter från uthyrare

En skriftlig bekräftelse ska skickas till gästen när bokningen är godkänd.

Uthyrare ska så snart som möjligt informera om eventuella förändringar kring bokningen. 

Information kring boende ska finnas tillgänglig i huset. 

Gästens rättigheter och skyldigheter

Fel som uppstår under vistelsen skall omgående anmälas till uthyrare så de kan avhjälpas så snart som möjligt. 

Samtliga gäster ska vara 25 år, barn och ungdomar i målsmans sällskap.

Det är ej tillåtet att arrangera fest i huset.

Gästen är skyldig att vårda huset väl och följa de ordningsregler som finns. Gästen ansvarar för eventuella skador i huset och dess inventarier som kan komma att uppstå om någon i gästens sällskap varit oaktsam. 

Avbokning

Avbokning ska ske skriftligen till lyckhems@outlook.com 

Vid avbokning 7 dagar eller mindre innan tillträde behåller Korsgårds Lantbruk hela det inbetalade hyresbeloppet. 

Övrigt 

Husdjur är ej tillåtet i huset - vid överträdelse debiteras hyresgästen en kostnad för sanering.

Rökning är ej tillåtet i huset - vid överträdelse debiteras hyresgästen en kostnad för sanering.